prof.dr.ceylan daş
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
    2010
        The Association of the Advancement of Gestalt Therapy
    2005
        Klinik Psikiyatri Dergisi Danma Kurulu yesi
    2002
        Trk Psikiyatri Dergisi Aratrma dl Seici Kurul yesi
    2000
        Getalt Terapi Dernei (kurucu ye ve ynetim kurulu bakan)
    1998
        Cinsel Eitim, Terapi ve Eitim Dernei (kurucu ye)
    1998
        The International Gestalt Therapy Association
    1997
        The International Counsil of Psychologists
    1996
        Kognitif ve Davran Terapileri Dernei (kurucu ye ve ynetim kurulu yesi - 1996-1998)
    1995
        Gestalt Psychotherapy Training Institute
    1995
        Trk Psikiyatri Dergisi Danma Kurulu yesi
    1980
        Trk Psikologlar Dernei (genel sekreter 1994-1995)