prof.dr.ceylan daş
Bilimsel Toplantılar
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
    2011
        How I Stop Sensing?
        12 th European Congress of Psychology, 4-8 Temmuz, Istanbul.
    2008
        Gestalt approach and adolescence,
        18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry
        and Allied Professions, 30 Nisan-3 Mays, Istanbul.
    2007
        A Gestalt Approach to Desensitization, Gestalt and Creativity Congress:
        An International Celebration,
        8-11 Austos, Cleveland, USA.
    1999
        Shame, Guilt and Sexual Problems, AAGT 4rd International Gestalt Therapy Conference.
        4-8 Temmuz, New York, USA.
    1998
        Female Sexual Dysfunctions and Gestalt Therapy, AAGT 3rd International Gestalt Therapy
        Conference,
        3-7 Temmuz, Cleveland, USA.
    1995
        Vaginismus and It's Correlates. (Kabak, E. ile birlikte)
        IV. European Congress of Psychology, 2-7 Temmuz, Atina, Yunanistan.
    1995
        Predicting variables of alcohol abuse among Turkish university students.
        (Akman, Y. ile birlikte)
        IV. European Congress of Psychology, 2-7 Temmuz, Atina, Yunanistan.
    1994
        Turul, C., (1994) The standardization of GRISS.(ztan, N. ve Kabak, E. ile birlikte)
        23 rd International Congress of Applied Psychology, 17-22 Temmuz, Madrid, spanya.
    1994
        Applicability and modification of partner evaluation scale for Turkish men and women.
        (ztan, N., Kabak, E. ve Turul, C. ile birlikte)
        23 rd International Congress of Applied Psychology, 17-22 Temmuz, Madrid, spanya.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR
    2012
        Farkndalk, temas ve ihtiyalar: Getalt Gnleri.
        Dou Akdeniz niversitesi, 22-24 Mays, Kbrs.
    2011
        Aslnda Kiminle Evleneceimi Biliyorum: Getalt Yaklam ile likiler.
        VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Ekim, stanbul.
    2011
        Btnlemek ve Bymek.
        Psikiyatride Srekli Eitim Kongresi, 30 Haziran-3 Temmuz, Ankara.
    2011
        Getalt Terapi Yaklam ve Temas.
        V. Ik Savar Klinik Psikoloji Sempozyumu, 19-21 Mays, Aydn.
    2011
        Getalt Terapi Yaklam.
        zzet Baysal niversitesi, 22 Mays, Bolu.
    2011
        Kiisel Geliim ve Eitimde Yaratclk.
        5. Okul ncesi Eitimciler Bulumas, 9-10 Nisan, Ankara.
    2010
        Getalt Yaklam ve htiyalar.
        35. Uluslararas Grup Psikoterapileri Kongresi, 25-27 Mart, Bergama.
    2009
        Btnlemek ve Bymek: Getalt Yaklam.
        IV. Ik Savar Klinik Psikoloji Sempozyumu, 22-24 Mays, zmir.
    2009
        Kzlar-Erkekler: Hepsi Bizim ocuklarmz.
        4.Ulusal Okul ncesi retmenlii renci Kongresi. 21-23 Mays, Ankara.
    2009
        Kadnda cinsel ilev bozukluklar.
        6. Ulusal reme Sal ve Aile Planlamas Kongresi, 23-25 Nisan, Ankara.
    2008
        Cinsel stek Bozukluklarnda Getalt Yaklam. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler
        VII. Ulusal Kongresi. 21-23 Kasm, stanbul.
    2008
        Anksiyete Bozukluklarnn Tedavisinde Getalt Yaklam.
        5. Ulusal Anksiyete Kongresi, 5-9 Mart, Bursa.
    2008
        Bir Yaam Felsefesi Olarak Getalt Yaklam.
        IV. Psikoloji Gnleri, Okan niversitesi, 3 Mart, stanbul.
    2007
        Getalt Terapi Yaklam ve Temas.
        Trk Psikolojik Danma ve Rehberlik Dernei, 4 Aralk, Ankara.
    2007
        Deime(me)k stiyorum.
        (Balkaya F. ve Sakarya, S. ile birlikte)
        III. Ik Savar Klinik Psikoloji Sempozyumu, 14-15 Mays, Ankara.
    2007
        Cinsel lev Bozukluklar,
        5. reme Sal ve Aile Planlamas Kongresi, 19-22 Nisan 2007,Ankara.
    2007
        Nasl Olmuyor?
        IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Mart, stanbul.
    2006
        Kadn Cinsel ilev Bozukluklar.
        VI. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 24-26 Kasm, stanbul.
    2006
        Bamllk ve Getalt Terapi Yaklam.
        3. Ulusal Bamllk Kongresi, 14-17 Aralk, Bursa.
    2006
        Kutuplar: Btnle Giden Yol.
        14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eyll, Ankara.
    2006
        Utan, Sululuk ve Kadn.
        II. Ulusal Kadn Ruh Sal Kongresi, 8-11 Mart, stanbul.
    2005
        Getalt Terapi Yaklam.
        (zer S. ve Sakarya, S. ile birlikte)
        X. Ulusal Psikoloji rencileri Kongresi, 4-7 Temmuz, Mersin.
    2005
        inizdeki Uyuyan Kahraman Uyandrn: Getalt Terapi Yaklam.
        Birinci Basamakta Psikiyatri Eitim Kongresi, 9-13 Kasm, Bodrum.
    2005
        Getalt ift Terapisi.
        III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, stanbul.
    2005
        Haydi Gel Yeni Bir Film Seyredelim!.
        III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, stanbul.
    2005
        Neden O?nu Setim?
        30. Uluslararas Grup Psikoterapileri Kongresi, 25-28 Mays, Bergama.
    2004
        Getalt Yaklam.
        29. Uluslararas Grup Psikoterapileri Kongresi, 24-27 Mays, Bergama.
    2003
        Ergenlerde Getalt Terapisi Uygulamas.
        13. Ulusal ocuk ve Ergen Ruh Sal ve Hastalklar Kongresi, 7-9 Mart, Ankara.
    2002
        Yaygn Anksiyete Bozukluu ve Getalt Terapisi.
        3. Anksiyete Bozukluklar Sempozyumu, 19-22 Mart, Antalya.
    2002
        Utan, Sululuk ve Cinsellik.
        I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 8-10 Mart, stanbul.
    2002
        Getalt Terapide Deerlendirme.
        I. Ik Savar Klinik Psikoloji Sempozyumu, 6-7 Nisan, Ankara.
    2000
        Klinik Psikoloji konusunda alanda almak ve beraberinde getirdii sorunlar.
         (Saylgan, M.A. ile birlikte)
         Psikolojide Yeni Gelime ve Sorunlar Semineri, 1 Haziran, Ankara.
    2000
        Bilisel Davran Yaklam Balamnda Kiilik Bozukluklarnn Deerlendirilmesi.
        9. Anadolu Psikiyatri Gnleri, 13-17 Haziran, Edirne.
    2000
        Genlii ve Genleri Anlamada Getalt Terapi Yaklam.
        5. Ergen Gnleri, 23-25 Kasm, Kuadas, Aydn.
    1999
        Yallk Psikolojisi.
        Yallkta Ortaya kan Sorunlar ve nlemler Semineri, 18 ubat, Ankara.
    1999
        Vajinismus Olgularnda Psikolojik Yaklamn nemi.
        III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 26-28 Kasm, stanbul.
    1999
        Getalt Gruplar.
        Bahar Sempozyumlar 3, 27 Nisan-2 Mays, Antalya.
    1999
        Getalt Terapisine Giri.
        II. Psikoterapi Gnleri, 29-31 Ocak, stanbul.
    1998
        Getalt Terapisinde Farkndalk.
        X. Ulusal Psikoloji Kongresi, 16-18 Eyll, Ankara.
    1998
        Anorgazmide Cinsel Tedaviler.
        Cinsel lev ve Bozukluklar Eitim Sempozyumu, 29-31 Ekim, stanbul.
    1998
        B Kmesi kiilik bozukluklarnn bilisel teorisi ve terapisi.
        Bahar Sempozyumlar 2, 29 Nisan-3 Mays, Antalya.
    1998
        Grup Psikoterapileri,
        Psikoterapi Gnleri, 27-29 Mart, stanbul.
    1997
        Getalt Terapi.
        VI. Anadolu Psikiyatri Gnleri, 10-14 Aralk, Erzurum.
    1997
        Vajinismus Tedavisi.
        Cinsel lev ve Bozukluklar Eitimi Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasm, stanbul.
    1997
        ADS ve psikolojik sorunlar.
        3. Trkiye AIDS Kongresi, 4-6 Nisan, Ankara.
    1996
        Vajinismusu olan ve olmayan kadnlarn baz zellikleri.
        (Kabak, E. ile birlikte)
        IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18-20 Eyll, stanbul.
    1996
        Cinsel Mitler ve Eitim.
        (Kadayf, O. ve zmen, E. ile birlikte)
        I. Cinsel lev ve Fertilite Bozukluklar Ulusal Sempozyumu, 13-16 Kasm, rgp.
    1995
        Spinal Kord Yaralanmal Hastalarda Kognitif Fonksiyonlar ve Fonksiyonel Geliimin
        Deerlendirilmesi.
        (Gler-Uysal,F., zgirgin, N., zlpnar, E. ve Orkun, S. ile birlikte)
        XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mays, stanbul.
    1994
        niversite genliinin aile sorunlar, yalnzlk ve uyum dzeyleri.
        (Akman, Y. ile birlikte)
        VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eyll, zmir.
    1994
        Girikenlik Eitimi.
        VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eyll, zmir.
    1992
        Birtchnell e deerlendirme lei standardizasyon almas.
        (Kabak, E., ve ztan, N. ile birlikte)
        VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 22-25 Eyll, Ankara.
    1991
        Vaginismus Tedavisinde Getalt Yaklam.
        (Yola, P. ile birlikte)
        27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasm, Antalya.