kitaplar
BTNLEMEK ve BYMEK

   Bymek istiyordum, glenmek
   ok yalnzdm koca dnyada
   Kk ve parampara
   Korkuyordum yaamaktan
   En ok da kendimden
   Ama bymek istiyordum, glenmek
   nce yle bir kesinden baktm kendime ekine ekine
   Sonra bir baka kesinden utana skla
   Baktka bakmak, ne varsa toplamak
   O danklktan kurtulmak istedim
   Ve topladm kendimi, btnletim
   Sonra sevdiklerime baktm bir de
   Korktuum o dnyaya
   Yaama ve yaayan her eye baktm
   Baktka, onlara yaklatm
   Ben onlar, onlar beni grd
   Selamlatk nce, biraz zaman ald ama
   Smscak sarldk sonra
   Onlar da topladm, topladm kendimin iine koydum
   Bir de baktm ki istediim olmu
   Bymm.
   H.D.

NDEKLER
BLM 1:GR
GETALT TERAP YAKLAIMININ GELM VE TEMELLER

   Getalt Terapi Yaklamnn Geliimi
   Getalt Terapi Yaklamnn Temelleri

PSKOLOJK SALIK
   Salkl kiilerin zellikleri
   Psikolojik saln bozulmasnda rol oynayan faktrler
   Psikolojik sorunlarn dzeyleri
   Terapinin amalar
   Uygulama Alanlar
   Grup uygulamalar

TERAPTK LK VE GETALT TERAPST
   Diyalog ilikisinin zellikleri
   Getalt terapistinin zellikleri

BLM 2:TEMEL KAVRAMLAR
FARKINDA OLMAK

   Farknda olmann anlam
   Farknda olmann zellikleri:
   Terapide farknda olma ile ilgili almalar

HTYALAR
   ekil ve fon ilikisi
   htiya dngs
   htiyalarn karlanmasn engelleyen faktrler

TAMAMLANMAMI LER
   Tamamlanmam iler nelerdir
   Getaltn sabitlemesi
   Tamamlanmam iler nelere yol aar
   Tamamlanmam ilerin terapide ele aln

TEMAS
   Temas, organizma ile evre arasndaki temas snrnda yaanr
   Byme ve deime ancak temas yoluyla salanabilir
   yi bir temasn salanabilmesi iin temas yollarnn ak olmas gerekir:
   yi bir temasn salanabilmesi iin temas snrnn esnek ve geirgen olmas gerekir
   Temas ve geri ekilme bir ritmdir
   Temas ve geri ekilme ritmi temas biimlerine gre belirlenir
   Temas ve geri ekilme ritminin bozulmasndan birey ve evre birlikte sorumludurlar

E ALMA
   e alma nedir
   e almann yarar ve zararlar
   e almann temelleri
   e alma temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   e almann terapide ele aln

DUYARSIZLAMA
   Duyarszlama nedir
   Duyarszlamann yarar ve zararlar
   Duyarszlamann temelleri
   Duyarszlama temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   Duyarszlamann terapide ele aln

SAPTIRMA
   Saptrma nedir
   Saptrmann yarar ve zararlar
   Saptrmann temelleri
   Saptrma temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   Saptrmann terapide ele aln

YANSITMA
   Yanstma nedir
   Yanstmann yarar ve zararlar
   Yanstmann temelleri
   Yanstma temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   Yanstmann terapide ele aln

KENDNE DNDRME
   Kendine dndrme nedir
   Kendine dndrmenin yarar ve zararlar
   Kendine dndrmenin temelleri
   Kendine dndrmeyi temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   Kendine dndrme temas biimini sk kullanan kiilerin bedensel zellikleri
   Kendine dndrmenin terapide ele aln

KENDN SEYRETME
   Kendini seyretme nedir
   Kendini seyretmenin yarar ve zararlar
   Kendini seyretmenin temelleri
   Kendini seyretme temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
   Kendini seyretmenin terapide ele aln

E GEME
    ie geme nedir
    e gemenin yarar ve zararlar
    ie gemenin temelleri
    e geme temas biimini sk kullanan kiilerin kiilik zellikleri
    ie geme temas biimini sk kullanan kiilerin iliki rntleri
    ie geme terapide nasl ele alnr

KUTUPLAR
   Getalt yaklamnn kutuplara bak as
   Kutuplarn terapide ele aln

BLM III: UYGULAMA

DREN

   Getalt yaklamnn dirence bak as
   Yaratc uyum
   Paradoks Deiim Kuram
   Krdm
   Yaratc tarafszlk
   Direncin terapide ele aln

BEDEN DL
   Beden almalarnn temelinde yer alan grler
   Beden dilinin terapide ele aln
   Terapi srasnda ortaya kan bedensel tepkilerle ilgili almalar
   Bedensel rahatszlklarla ilgili almalar
   Beden yaps ve duru ekli ile ilgili almalar

RYALAR
   Ryalarn anlam
   Rya almalarnn amalar
   Ryalarn terapide ele aln

BR VAKA SUNUMU
   Vaka
   yk
   Tan
   Terapi
KAYNAKLAR